หอคอยของปราสาท (เครดิตรูปภาพ: Peter Sidell)

ปราสาทมะรุกะเมะ

ปราสาทขนาดเล็กบนนนินเขาสูง

Suwannee Payne   - 1분 읽은 시간

เดินประมาณสิบห้านาทีจากสถานีมะรุกะเมะ ในจังหวัดคะนะกะวะ คือ ปราสาทแห่งเมืองมะรุกะเมะที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาสูง ยืนโดดเด่นเหนือพื้นที่โดยรอบ ปราสาทประกอบด้วยกำแพงหินสูงใหญ่ ดูแข็งแกร่งและพร้อมเสมอสำหรับรับมือการบุรุกของข้าศึก ตัวปราสาทนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่บนเนินเขาเปิดโอกาสให้ชมวิวอันตระการตาเหนือเมือง ทิวทัศน์ของทะเลในและพื้นโดยรอบ ภายในหอคอยของปราสาทเป็นที่จัดแสดงข้าวของโบราณ อาทิเช่น ชุดเกราะ อาวุธสงคราม ม้วนภาพ และหน้ากากต่างๆ

더 많은 정보

Marugame Castle 에 대해서 더 알아보세요.

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...